Mi a közös bennük: babona, varázslás, ereklyék, nyelveken szólás, apostoli utódlás, egyedül üdvözítő felekezet stb.?

Mi a közös az alábbiakban: babona, varázslók és varázsigék, ereklyék, szentek és szentségek, kenet, nyelveken szólás, hitgyógyítók, próféták és ördögűzők, apostoli utódlás, egyedül helyes v. ihletett bibliafordítás (pl. Károli, King James), különleges bibliaolvasó kalauz (pl. evangélikus útmutató - Losung), egyedül üdvözítő felekezet?

1. Nem nehéz kitalálni: különös (túlzott, néha "mágikus") jelentőséget tulajdonítanak bizonyos dolgoknak, mellyel azok valójában nem rendelkeznek. Ezt a közös tulajdonságot elég jól összefoglalja a babona fogalma, melyet A Magyar Nyelv Értelmező Szótára így határoz meg: "Olyan, többnyire vallási eredetű tévhit, amely bizonyos változások, jelenségek létrejöttét a természet törvényeinek ellentmondó törvények működésének, ill. bizonyos eszközök, eljárások, körülmények titokzatos következményének tulajdonítja v. ezzel magyarázza." Világnézettől és felekezeti hovatartozástól függ, ki milyen mértékben helyteleníti a fentieket, de mindenképpen vigyázzunk velük; ne emeljük őket meg nem érdemelt talapzatra, megfosztva Istent az őt megillető dicsőségtől, tisztelettől és bizalomtól - egyedül őbenne bízzunk! "Bízzál az Úrban teljes szívből!" (Péld 3,5.)

2. Sajnos, a "babonaságra" bizonyos mértékig mindnyájan hajlamosak vagyunk. Természetesen a felsorolt dolgok egy része önmagában nem helytelen, ha megfelelően élnek vele. Ide tartoznak a szentségek vagy sákramentumok (melyek protestáns felfogás szerint a keresztséget/bemerítést és az úrvacsorát jelentik), valamint az ún. jelajándékok. Az utóbbiakkal az a gond, hogy általában nem biblikus módon gyakorolják őket, és túlzott jelentőséget tulajdonítanak nekik, azzal a legtöbbször kimondatlan (sokszor talán öntudatlan) céllal, hogy növeljék az ajándékkal rendelkező személy vagy csoport fontosságát, tekintélyét, vonzerejét. Ugyanez a cél rejlik a többi felsorolt dolog mögött is.

Hargitai Róbert (www.hivo.hu), 2006.06-08.
Változtatás nélkül szabadon másolható a fenti forrásmegjelöléssel (letöltése ingyenes).

További információk (kezdőlap)