John Wesley: A társcsapatok (kis csoportok) szabályai (1738. dec. 25.)

Rules of the Band-Societies, in: The Works of John Wesley, VIII. kötet, 272-273. o.
(Ld. www.faith4living.com/Articles/jw_dscplshp.html)

Találkozásunknak az a célja, hogy teljesítsük Isten parancsát: "Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok" [Jak 5,16].

Ezért az a szándékunk, hogy...

1. Legalább hetenként összejövünk.

2. Rendkívüli esetektől eltekintve pontosan a megbeszélt időben érkezünk.

3. Énekléssel és imádsággal kezdjük alkalmunkat (akik jelen vagyunk) a kijelölt időpontban.

4. Mindnyájan egymás után szabadon és őszintén beszámolunk lelkünk valódi állapotáról, megemlítve, hogy utolsó összejövetelünk óta milyen bűnöket követtünk el gondolattal, szóval vagy tettel, és milyen kísértéseket tapasztaltunk.

5. Minden alkalmat az összes résztvevő állapotának megfelelő imádsággal zárunk.

6. Legyen valaki köztünk, aki először beszél a saját állapotáról, majd minél több és mélyrehatóbb kérdést tesz föl sorjában a többieknek állapotukat, bűneiket és az őket érő kísértéseket illetően.


Mielőtt valakit magunk közé engednénk, föltehetjük neki többek között az alábbi kérdéseket:

1. Megbocsáttattak a bűneid?

2. Békességed van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által?

3. Isten Lelke bizonyságot tesz a lelkeddel arról, hogy Isten gyermeke vagy?

4. Szívedbe áradt Isten szeretete?

5. Nem uralkodik rajtad belső vagy külső bűn?

6. Szeretnéd, ha szólnánk neked a hibáidról?

7. Szeretnéd, ha minden hibádat őszintén és kereken megmondanánk neked?

8. Akarod, hogy időnként mindegyikünk elmondja neked, mi van a szívében veled kapcsolatban?

9. Gondold meg! Akarod, hogy elmondjuk neked mindazt, amit gondolunk, amitől félünk, amit hallunk veled kapcsolatban?

10. Akarod, hogy eközben olyan közel kerüljünk hozzád, amennyire csak lehet; hogy elevenedbe vágjunk, s szíved legmélyét is átkutassuk?

11. Vágyad és szándékod-e, hogy ekkor és minden más alkalommal teljesen nyitott legyél, s kivétel, színlelés és fenntartás nélkül elmondd mindazt, ami a szívedben van?


A fenti kérdések bármelyike az alkalomnak megfelelően bármikor föltehető; de az alábbi négyet minden összejövetelen tegyük föl:

1. Milyen bűnöket követtél el legutóbbi találkozásunk óta?

2. Milyen kísértéseket tapasztaltál?

3. Hogyan szabadultál meg?

4. Mit gondoltál, mondtál vagy tettél, amiről nem tudod eldönteni, hogy bűn-e?

Hargitai Róbert (www.hivo.hu), 2005.04-2015.06.
Változtatás nélkül szabadon másolható a fenti forrásmegjelöléssel (letöltése ingyenes).

További információk (kezdőlap)