Miatyánk - Az Úr imádsága

Az alábbi ima az Úr imádságának (közkeletű nevén Miatyánknak) egyfajta parafrázisa, saját szavaimmal való megfogalmazása, kiegészítése, személyessé tétele (vö. Mt 6,9-15.24-34; Róm 8,28; Zsid 1,3).

Édes jó Atyánk, aki a mennyben lakozol, de mindenütt jelen vagy, és hallod az imánkat! Mindenhol tartsák szentnek és a legnagyobb tisztelettel illessék a te drága neved; valósuljon meg köztünk és jöjjön el mielőbb a maga teljességében a te országod; teljesüljön bennünk és körülöttünk a te akaratod olyan tökéletesen, ahogy az a mennyben történik! Add meg naponként, amire szükségünk van, és segíts hálás szívvel fogadnunk mindazt, amit adsz, tudva, hogy jó Apaként betöltöd az összes szükségletünket, és mindennel a javunkat szolgálod! Bocsásd meg a bűneinket - hiszen mi magunk csak a bűnben vagyunk igazán "jók" -, ahogy mi is megbocsátottunk mindenkinek, aki vétett ellenünk! Őrizz meg minket a kísértések közepette, adj szabadulást, győzelmet a gonosz támadásaival szemben, segíts tiszta és szent életet élnünk a te dicsőségedre! Mert öröktől fogva mindörökké a tiéd minden hatalom és dicsőség, a te szavad hozta létre és tartja fönn szüntelenül a mindenséget a te Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Hargitai Róbert (www.hivo.hu), 2005.05-2007.05.
Változtatás nélkül szabadon másolható a fenti forrásmegjelöléssel (letöltése ingyenes).

További információk (kezdőlap)