Személyes evangelizáció

1. Ha megtalálnánk az AIDS ellenszerét - s ha ráadásul olyan országban élnénk, amelyben a lakosok többsége HIV pozitív -, alighanem mindent megtennénk annak érdekében, hogy a betegek bevegyék a gyógyszert. Akkor is igyekeznénk meggyőzni őket, ha nem hinnének a gyógyulásban (sőt esetleg a betegségben sem), és kinevetnének. Az a kifogás sem tartana vissza, hogy már sokan próbálkoztak ezzel, de hiába. Az evangelizációban miért nem vagyunk elszántabbak? Talán azért, mert mi sem hiszünk benne annyira, ugyanis minket sem változtatott meg alapvetően.

2. a. Ne gondoljuk, hogy az evangélium továbbadásának szinte minden egyébnél fontosabb feladatát rábízhatjuk másokra, akiknek ez a hivatásuk - misszionáriusokra, lelkészekre stb. Krisztus nagy küldetése vagy missziós parancsa mindnyájunknak szól: "Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig" (Mt 28,18-20). De hogyan teljesítsük ezt a küldetést?

b. Úgy tűnik, a manapság körülöttünk élő emberek kevésbé fogékonyak az evangelizációs programokra, nagyszabású igehirdetésekre - ilyen eseményeken általában igen kevesen térnek meg, és még kevesebb a tartós gyümölcs. Napjainkban ezért a személyes kapcsolatok építése jelenti a leghatékonyabb módszert. Próbáljunk minél mélyebb barátságot kötni egy vagy néhány ismerősünkkel, anélkül hogy mindenáron megtéríteni próbálnánk őket (főleg kezdetben ne erre törekedjünk, ne is feltétlenül beszéljünk ilyesmiről), és a jellemünkkel, az életünkkel tegyünk bizonyságot nekik. Idővel talán megnyerjük őket - vagy legrosszabb esetben lesz néhány jó barátunk.

3. A fentieket erősíti meg az is, hogy az alábbi módszer, melyet kb. egy éven át alkalmaztam, nem hozta meg a várt eredményeket - bár voltak gyümölcsei, nem tudok egyetlen emberről sem, aki ennek hatására megtért volna. 2005. május 26-tól 2006. augusztus elejéig többek között "szendvicsemberként" evangelizáltam: elöl és hátul egy-egy 110 x 32 cm-es táblát akasztottam a nyakamba (köztük voltam én, innen az elnevezés) a következő szöveggel:

I'm a translator
JÉZUS
AZ ÚR!

www.hivo.hu

"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű... Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű" (Máté 11,28-30).
"Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek" (Jakab 4,8).
"Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt" (Márk 8,35).
"Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes" (Máté 5,48).

- Itt a megoldás a korrupcióra, a magas adókra, a sok válásra és nyomorúságra!
- Szívesen beszélek bárkivel magyarul vagy angolul.
- INGYENES bibliai lelkigondozás!
- Középiskolai tanárként angoltanítást, fordítást, matematika korrepetálást vállalok.

ÉBREDÉS = SZENTSÉG + SZEMÉLYESSÉG + SZEGÉNYSÉG!

4. Eleinte ugyanez a szöveg angolul is szerepelt a táblákon (melyek tartalma elöl és hátul azonos), így azok 62 cm szélesek voltak. Ezt azonban nehézkes volt kezelni, könnyen belekapott a szél, úgyhogy hamar megfeleztem. Mivel a táblával nem mehettem be piacokra és üzletházakba, s a BKV járatain való használatára sem kaptam engedélyt (az Akácfa utcai irodában azt mondták, hogy belső szabályzatuk nem engedi meg az ilyesmit), fehér pólóra fekete betűkkel készíttettem egy rövidebb feliratot (az első 4 és az utolsó sor szövegével) a Kreatív Póló nevű cégnél, amely az Örs vezér téri Sugárban található (a Kálvin téri aluljáróban és a Széna téri Mammut I-ben is vannak ilyen szolgáltatások, ld. a 6. pontot is). Így utazásnál a pólót használtam, a táblákkal pedig forgalmas helyeket (pályaudvarok, buszvégállomások stb.) kerestem föl. A hullámpapírból készült táblák egyébként könnyen szállíthatók, mivel harmonikaszerűen összecsukhatók (5-5 db A4-es lapot ragasztottam rájuk, s kívülről gyógyszertárban kapható nejlonlepedővel vontam be őket). E szolgálat során több komoly beszélgetés is kialakult. Mással is találkoztam, aki egy vidéki városban 3 hónapig alkalmazta ezt a módszert. Egyes keresztények furcsának, mulatságosnak vagy idejétmúltnak találták, mások örültek neki, lelkesítettek. Az előbbieknek hadd hívjam föl a figyelmét arra, hogy a bibliai időkben sem volt divatos és vonzó a zsákruha, sőt éppen szokatlan egyszerűségénél fogva volt alkalmas annak kifejezésére, hogy viselője teljesen megalázkodott Isten előtt, és az emberek véleményétől függetlenül minden figyelmét az adott ügynek szenteli - ami lehetett pl. emberek halála vagy a nemzet siralmas állapota (1Móz 37,34; 2Kir 19,1k; Eszt 4,1kk). Bárcsak minél többen és többféleképpen tennénk bizonyságot Megváltó Urunkról, valamint iránta való hálánkról és szeretetünkről!

5. 2005. aug. 26-tól új táblát használtam, amelyen nagyobb betűkkel rövidebb feliratot helyeztem el, mivel kevesen álltak meg elolvasni a hosszabb szöveget. Egyúttal traktátusokat is kínáltam, melyek Az "ismeretlen" evangéliumot, a Felhívásomat, A bűn és a szenvedés problémáját és más írásaimat tartalmazták. Az új tábla szövege a következő volt:

JÉZUS
AZ ÚR!

www.hivo.hu
I'm a translator
TARTSATOK BŰNBÁNATOT!
KÖZEL A VÉG!
"Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek!" (Jakab 4,8)
KÉSZÜLJ ISTENED ELÉ!
ÉBREDÉS = SZENTSÉG + SZEMÉLYESSÉG + SZEGÉNYSÉG + IMÁDSÁG!

6. 2015. július 2-án új pólót csináltattam a Pólónyomda Stúdióban (Király u. 69.), ahol a pamutpóló szövetébe nyomtatják a szöveget, akár A3-as méretben. Ha 40 fokon, kifordítva mossuk a pólót, akkor a felirat tartósan megőrzi a színét. Ennél is strapabíróbb és talán feltűnőbb színű megoldást ígér a Printmax (Lónyai u. 51.), ahol szublimációs eljárással maximum 2 x A4-es (gyakorlatilag A3-as) méretben nyomtatnak 60%-os pamut pólóra (ami alighanem a transzferfóliás/matricás módszerrel készültnél is tartósabb, akár 100 fokon is mosható). Magam ezt a fájlt használtam. Mindkét helyen pólót is adnak, és megvárható a nyomtatás (akár a tervezésben is segítenek), ami A3-as méretnél az előbbi helyen kb. 20-30 perc, az utóbbin kb. 3-szor annyi. Feltehetően az előbbihez hasonló módszerrel dolgoznak a Szita-Pita KKT-nél, ami különösen nagyobb darabszám esetén lehet előnyös választás.

7. A pólóimat később kiegészítettem a "VÁR SZERETŐ ATYÁD" sorral, melyet saját kezűleg készítettem el úgy, hogy kinyomtattam, majd műanyag irattartón körülrajzoltam, és a betűk belsejét pengével/sniccerrel kivágva festősablont csináltam, amelyet sok gombostűvel a pólóra tűzve vízzel hígítható, mosásálló ruhafestékkel és kis ecsettel hoztam létre a feliratot (alátétnek habszivacsot használtam, de hullámpapír is megfelel a célnak). A sablon úgy is elkészíthető, hogy (többszöri használat céljából) írásvetítő fóliára vagy (egyszer használható) öntapadós címkékre nyomtatjuk a szöveget. Megfelelő festék pár száz forintért kapható pl. a "Kreatív Hobby" vagy "KeS Kreatív Hobbi" boltokban, akár hegyes végű tubusban is, ami szükségtelenné teheti a sablonkészítést.

8. Pólóim "erős nyelvezetű" feliratainak alátámasztásául néhány ige: Lk 3,7-9; 11,29; Mk 8,34-38; ApCsel 3,14-19.

Hargitai Róbert (www.hivo.hu), 2005.05-2015.09.
Változtatás nélkül szabadon másolható a fenti forrásmegjelöléssel (letöltése ingyenes).

További információk (kezdőlap)