NAGYÍTÁS: "Ctrl +"

SEGÍTSÉG AZ ELIGAZODÁSHOZ

ENGLISH

"Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz" (ApCsel 16,31)

"Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és - ugyancsak az Írások szerint - feltámadt a harmadik napon, és megjelent... több, mint ötszáz testvérnek" (1Kor 15,3-6)
"Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta" (János 3,36)

"Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének" (Róma 3,23).
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (Jn 3,16).
"Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat" (Zsid 12,14).
"A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által" (Róma 5,5).
"Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes" (Mt 5,48).

Új, aktuális vagy jelentősen megváltozott írások (részletek a Változásokban):

Hívő + hívó + hív Ő

Hargitai Róbert (www.hivo.hu), 2005.01-2017.07.
Honlapom szinte minden írása változtatás nélkül, szabadon felhasználható, ingyen letölthető a fenti forrásmegjelöléssel. Több cikk együttes közzététele csak egyeztetés után lehetséges. A megszokottnál helyenként terjedelmesebb idézetek meggyőződésem szerint jó célt szolgálnak, és nem sértik (sőt inkább szolgálják) a szerzők, jogtulajdonosok érdekeit - ellenkező esetben kérem jelezni. A honlapomon kifejtett nézeteim csupán szerény véleményemet tükrözik, és sok esetben a közzététel óta jelentősen változtak, ezért kéretik mindent saját felelősségre olvasni és bölcsen megítélni!

e-mail: hivohr @ gmail . com