Az evangélium (jó hír) dióhéjban: Teremtő Istenünk, tökéletes Atyánk annyira szeret minket, hogy bár tékozló fiaiként elszakadtunk tőle bűnünk (az Ő mellőzése) miatt, s így elveszetten, célt tévesztve bolyongunk vagy forgunk magunk körül, Ő utat készített nekünk egyetlen Fia, Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása által, keres bennünket, s tárt karokkal várja haza- (Hozzá) térésünket, hogy a Vele való kapcsolatban újjászüljön minket, meggyógyítsa lelki sebeinket, s teljesen ép, Fiához hasonló emberekké tegyen bennünket, hogy örökké élvezzük elképzelhetetlenül boldogító közösségét. Tehát hívők és (még) nem hívők mind egyformák vagyunk: az Ő kegyelmére szoruló bűnösök és Krisztusban (leendő) tökéletes királyfiak, mindenek örökösei - ami jó van bennünk, azt mindnyájan kegyelmének (meg nem érdemelt jóságának) köszönhetjük.

NAGYÍTÁS: "Ctrl +"

ENGLISH

"Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz" (ApCsel 16,31)

"Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és - ugyancsak az Írások szerint - feltámadt a harmadik napon, és megjelent... több mint ötszáz testvérnek egyszerre" (1Kor 15,3-6)
"Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta" (János 3,36)

"Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének" (Róma 3,23).
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (Jn 3,16).
"Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat" (Zsid 12,14).
"A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által" (Róma 5,5).
"Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes" (Mt 5,48).

Új, aktuális vagy jelentősen megváltozott írások (részletek a Változásokban):

Hívő + hívó + hív Ő

Hargitai Róbert (www.hivo.hu), 2005.01-2022.08.18.
Honlapom szinte minden írása változtatás nélkül, szabadon felhasználható, ingyen letölthető a fenti forrásmegjelöléssel. Több cikk együttes közzététele csak egyeztetés után lehetséges. A megszokottnál helyenként terjedelmesebb idézetek meggyőződésem szerint jó célt szolgálnak, és nem sértik (sőt inkább szolgálják) a szerzők, jogtulajdonosok érdekeit - ellenkező esetben kérem, jelezzék. Minden emberi nézet (rendszer) tartalmaz hibákat - az enyém is. A honlapomon kifejtett nézeteim sok esetben a közzététel óta jelentősen változhattak (különösen ha 2020 előttiek), ezért kéretik mindent saját felelősségre olvasni és bölcsen megítélni! (Az anyagok végén a zárójeles dátum csak kisebb módosítást jelent, nem alapos felülvizsgálatot.)

e-mail: hivohr @ gmail . com