Házasságra elégségest? - Hogyan viselkedjünk helyesen, amikor házastársunk helytelenül cselekszik?
Gondolatok Leslie Vernick könyvéből (Jó Hír, 2010)

"A jó házasság titka nem az, hogy megtaláljuk a megfelelő embert, hanem az, hogy mi váljunk azzá."

1. A szerző idézi Beth Moore "My name is Pride" kezdetű versét (65. o.), leleplezve a büszkeség megtévesztő, csaló jellegét. Azután megemlíti, hogy a büszkeség általában együtt jár az önzéssel, s Isten a növekedésünk érdekében használja fel a házastársunk hibáit. Ezt a (2.) fejezetet (miként a többit is) imádsággal zárja, melyben megindítóan imádkozik házastársáért. Sokat idéz Chamberstől, pl. a következő figyelmeztetést: "Vigyázz, nehogy az ördög által felkínált áron nyerd el a belső békességet és egységet! Úgy juss hozzá, ahogy Krisztus kínálja neked: a bűnös hajlamaidnak a Szentlélek által való megváltozása révén!" (93. o.).

2. A modern pszichológiai kutatások szerint az egyén boldogulásában az IQ-nál fontosabb szerepet játszik az érzelmi intelligencia, amely a következőket foglalja magában: "tudatosság, önuralom, kitartás, lelkesedés és motiváltság, empátia és beilleszkedési képesség" (121. o.). Kicsit később egy Tozer-idézet következik: "Valódi lelkiségünk bizonyos domináns vágyakban nyilatkozik meg. Ezek folyamatosan jelen lévő, mélyen bennünk gyökerező vágyak, amelyeknek hatalmuk van az életünket motiválni és uralmuk alatt tartani" (124. o.).

3. Akkor tudunk jó döntéseket hozni és helyesen cselekedni, ha elsősorban nem magunkban és a saját módszereinkben bízunk, hanem Istenben, ő áll a szívünk és életünk középpontjában, az ő szava és akarata tesz minket boldoggá. A Biblia nem az érzésből, hanem az "akaratból fakadó szeretetet" köti lelkünkre - ez "a szív akarattal választott útja". "Az ember az, amivé az akarata teszi, és a bűn működési területe az emberi akarat. Az embernek az Istenhez való viszonya olyan egyszerű dolgon múlik, mint a személyes döntés" (128-9. o., idézetek Tozertől). Amikor a társunk helytelenül cselekszik, gyűlölet helyett választhatjuk a szeretetet, homlokráncolás helyett a mosolygást, rombolás helyett az építést, törekvéseink feladása helyett a kitartást, pletykálkodás helyett a dicséretet, megsebzés helyett a gyógyítást, ragadozás helyett az adakozást, halogatás helyett a cselekvést, átkozódás helyett a megbocsátást, kétségbeesés helyett az imádságot, halál helyett az életet (5Móz 30,19; 133-4. o.). Nem elég próbálkoznunk a helyes cselekvéssel, hanem edzenünk kell magunkat benne - éppúgy, mint a távfutásban -, különben nem fog menni. A szeretetben lehet és kell növekednünk (2Pt 1,8).

4. Urunk nem pusztán azt parancsolja, hogy maradjunk meg a házasságunkban, hanem hogy odaadóan szeressük a házastársunkat, ami sokkal nehezebb. Gary Thomas tanácsa: "Amikor a házasságommal való elégedetlenség érzése akar felül kerekedni bennem - mint gyakorlatilag minden házasságban -, egyszerűen megvizsgálom, mire összpontosítok. Házasságomat akkor találom a legboldogabbnak és igazán beteljesedettnek, amikor eltökélt vagyok abban, hogy a beteljesedést és az értelmet abból merítem, hogy minél jobb férj legyek, és nem abból, hogy 'jobb' feleséget követelek magamnak" (151. o.). Az igazi szeretet (sőt szerelem) nem csupán egy érzés, ami megesik velünk, hanem választható, tanulható dolog. Bár nem voltunk szeretetreméltóak, Isten végtelenül szeretett minket, és ezt számtalan módon meg is mutatta, mindenekelőtt Krisztus értünk vállalt halálában. Amikor szeretünk, az ő szintén döntésen alapuló és cselekvő szeretetére helyes döntéssel és tettekkel reagálunk (165. o.). Lásd még A csodálatos, boldog házasság, szex, szerelem, párkapcsolat titka a Biblia szerint c. írást.

Hargitai Róbert (www.hivo.hu), 2013.01-2015.06.
Változtatás nélkül szabadon másolható a fenti forrásmegjelöléssel (letöltése ingyenes).

További információk (kezdőlap)