Ötletek, segédeszközök tanulók, tanárok, fordítók, lektorok és mások részére

Tartalom

A) Vállalkozás
B) Az idegen nyelv szótárai, segédanyagai - tanulóknak, tanároknak is
1. Szótárak, nyelvtankönyvek, kiejtés
2. Feladatok, gyakorlás, nyelvvizsgák, szintek és tesztek
C) A magyar nyelv szótárai, lexikonai, segédkönyvei
D) Ötletek fordítóknak
E) Online Bibliák és segédeszközök
F) Letölthető (szöveges és hangos) Bibliák és bibliai szoftverek
G) Matematika
H) Hasznos fájlok

A) Vállalkozás

Szakfordító-lektori képesítéssel FORDÍTOK (kb. 1 Ft/betű áron - bár ez az anyagtól függően erősen változhat - műszaki, informatikai, matematikai, keresztény és általános szövegeket), LEKTORÁLOK és esetleg tolmácsolok. A díjazás kiegyenlíthető átutalással vagy bankfiókban készpénzbefizetéssel. Lásd a vállalkozásról szóló írást is.

B) Az idegen nyelv segédanyagai - tanulóknak, tanároknak is

1. Szótárak, nyelvtankönyvek, kiejtés

Viszonylag olcsón beszerezhetők jó minőségű szótárprogramok (magam Országh László Angol-magyar nagyszótárát használom, valamint annak új, Magay-, illetve Futász-Kövecses-féle változatát, melyek az Akadémiai Kiadónál CD-n is megjelentek), illetve az interneten is találunk kisebb-nagyobb szótárakat: pl. szotar.sztaki.hu (többnyelvű, az angol szavak kiejtését is látni/hallani: általában a brit fonetika és az amerikai hangsúlyjelek helyesek), Szegedi Tudományegyetem szótára (angol, német). Az angol értelmező szótárak közül eddig az egyik leghasznosabbnak a sok szótár, lexikon anyagát integráló TheFreeDictionary.com-ot találtam (vö. a még bővebb OneLook.com-mal). Az angol igék és egyéb szavak használatának módjában pedig sokat segít az Oxford Advanced Learner's Dictionary és (főleg az amerikai angolban) a hasonló Longman Dictionary. Legyen kéznél egy-két jó könyv az angol nyelvtanról (lehetőleg magyarul is) - pl. a Kónya-Országh-féle (Terra/Akadémiai Kiadó) és a Bozai-féle (MA Könyvkiadó) Rendszeres angol nyelvtan (főleg az előbbi helyenként kissé már elavult, viszont részletes és jól használható tárgymutatóval rendelkezik; antikváriumokban kaphatók). Ami a szakszótárakat illeti, legtöbbet az Akadémiai Kiadó műszaki és tudományos szótárát használom, mégpedig a Scriptum Kiadó sokkal praktikusabb CD-s változatában, melyet saját anyagukkal (pl. sok informatikai szakkifejezéssel) bővitettek. További források az angol nyelvtan(ulás)hoz: angolnyelvtan.lap.hu; angoltanulas.lap.hu.

 • Angol hangok kiejtése, fonetikus ábécé magyarul (a sztaki.hu szótár kiejtési útmutatója)
 • Angol kiejtés, hangzó fonetikus ábécé (IPA) stb. angolul, Wikipedia-IPA
 • Angol kiejtésről részletes leírás angolul (Balogné Bérces Katalin, Szentgyörgyi Szilárd: The pronunciation of English); magyarul lásd Kovács János és Siptár Péter "(Újra) Angolra hangolva" c. könyvét, melyet jelentősen bővítve és javítva újra kiadtak "A-Z angol kiejtés" címmel (Corvina, 2006, 2010). Az utóbbi könyv CD-mellékleténél jóval részletesebb hanganyag (mely a könyv teljes anyagát is tartalmazza, de csak egyetlen, változatlan számítógépre aktiválható) külön kapható a lingua.angol.hu-n.
 • Kiejtés és gyakorlása (nyelvtannal is), diktálás szintenként (linkek lent): HowJSay.com
 • Az angol kiejtés szabályai (Rules of English Pronunciation) - Tömör leírás haladó(bba)knak (PDF-ben, kb. 170 KiB)
 • Kereshető angol kiejtési szótár (brit): seas3.elte.hu/epd

  2. Feladatok, gyakorlás, nyelvvizsgák, szintek és tesztek

  Az alábbiak segíthetnek gyakorolni és/vagy tanítani az angolt:

 • Rendhagyó igék (majd)nem teljes listája kiejtéssel (sok összetett és néhány ritka ige kivételével az összes rendhagyó ige táblázata)
 • Rövid, körülbelüli szintfelmérő teszt és tanácsok az íráskészséget mérő vizsgarészhez
 • A 6000 leggyakoribb angol szó gyakorisági sorrendben (+kiejtés, magyar jelentés, szófaj, gyakorisági szólistákban való szereplés) Excel 97-táblázatban (XLS), tömörítve (pl. az ingyenes OpenOffice.org-gal is kezelhető; ZIP, kb. 700 KiB)
 • Angol szókincs A1-C2: mintegy 7800 szó, 2600 kifejezés és 600 többszavas ige (phrasal verb) mintegy 14600 jelentése témakörökbe és nyelvi szintekbe besorolva
 • Headway Online magyarul (nyelvtani összefoglalók és szójegyzékek, hanganyag stb.)
 • Headway Online angolul (gyakorlatok szintenként, könyvenként és akár leckénként)
 • A New Headway Intermediate SE Student's Book szólistái kiegészítve, magyar jelentéssel és angol kiejtéssel (Wordlists - WordsHWI.pdf, kb. 445 KiB)
 • A New Headway Advanced Student's Book szólistái kiegészítve, magyar jelentéssel és angol kiejtéssel (Wordlists - WordsHWA.pdf, kb. 290 KiB)
 • Szituációk, párbeszédek
 • Szituációk, meg is hallgathatók
 • Igen sokrétű, téma szerint csoportosított oldalak kezdő és haladó tanulóknak, valamint külön a tanároknak (ld. az elején a válogatásokat is!)
 • Ted Power hasonló oldalai
 • Tesztek, feladatok szintenként
 • Az amerikai és brit angol eltérései, Google-féle magyar fordítással
 • Linkgyűtemény további hasonló oldalakhoz
 • Agytorna, matek, játékok
 • Aktuális hírek egyszerű szókinccsel, hanganyaggal, videókkal (Voice of America, amerikai angol)
 • Egyszerű nyelvezetű angol Bibliák (bibliafordítások) olvasási szintekkel - Lásd az alább felsorolt (szöveges és hangos) Bibliákat is.

  Olvasásra javasolt angol nyelvű könyvek (regények) legalább középfokú nyelvvizsga körüli szinten levőknek:

 • C. S. Lewis: The Chronicles of Narnia (Narnia krónikái - a 7 regényből álló sorozat [tagjai] általában antikváriumokban is kapható[k]).
 • Charles M. Sheldon: In His Steps (1896). A "What Would Jesus Do" (Mit tenne Jézus?) mozgalom elindítója. Magyar kiadás: "Az Ő nyomdokain" (Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, 2002).
 • Lásd még Good Books and Resources on Revival and Christianity

  Nyelvvizsgák, szintek és tesztek

 • Magyarországon államilag elismert (akkreditált) nyelvvizsgák és kapcsolódó információk
 • Nyelvvizsgák gyors összehasonlítása
 • Akkreditált nyelvvizsgarendszerek - BME, Cambridge, City & Guilds, ECL (minta), Euro, ITK Origo (Rigó u.), Társalkodó, TELC stb. - és nyelvvizsgaközpontok
 • Nyelvvizsgák összehasonlítása, feladatok
 • Nyelvvizsgák rövid jellemzése, vélemények, árak (régebbi információk)
 • Nyelvvizsgadíjak, tudnivalók
 • Rengeteg információ nyelvvizsgákról, nyelvtanulásról
 • Korábbi érettségi feladatsorok és megoldások (középszint, emelt szint)
 • Szóbeli érettségi tételek: egyszerűbb változat - részletesebb változat

  Az Európa Tanács által kidolgozott Közös Európai Referenciakeret (CEFR) szerinti nyelvi szintek és magyar megfelelőik (leírásuk a Wikipédia mellett itt olvasható magyarul és angolul):

 • B1 szint (Treshold, "küszöbszint") = alapfokú nyelvvizsga, kb. középszintű érettségi
 • B2 szint (Vantage, "középszint") = középfokú nyelvvizsga, kb. emelt szintű érettségi
 • C1 szint (Effective Operational Proficiency, "haladó") = felsőfokú nyelvvizsga

  Külföldi nyelvvizsgák összehasonlítása angolul

 • Cambridge ESOL nyelvvizsgák és gyorsteszt (angolul)

  C) A magyar nyelv szótárai, lexikonai, segédkönyvei

  Helyesírásunk alapműveit az Akadémiai Kidó jelentette meg. "A magyar helyesírás szabályai" letölthető a MEK honlapjáról, a Helyesírási Kéziszótár (újabb változata a Magyar Helyesírási Szótár) anyagát jelentős részben tartalmazza az online Helyesírási szótár, a további kérdésekre pedig az MTA helyesírási portálja adhat választ. A magyar nyelv értelmező szótára (Akadémiai Kiadó, 7 kötet), amely antikváriumokban is hozzáférhető, ma már az Arcanum Adatbázis Kft. jóvoltából CD-n is kapható, ami jelentősen felgyorsítja a megfelelő szó vagy kifejezés megtalálását (bár a mű helyesírási szempontból már több helyen elavult). Emellett nagy hasznát vehetjük a helyesírási szótáraknak, tanácsadóknak (két újabb mű összehasonlítását ld. itt). A régebbiek közé tartozik a kétkötetes Nyelvművelő kézikönyv, amely szintén az Akadémiai Kiadónál jelent meg, és antikváriumban kapható. Jól jöhet még egy Idegen szavak szótára, nagyobb földrajzi atlasz (világatlasz névmutatóval), valamint további szótárak, lexikonok. Ilyenekből papíralapon és elektronikus formában is elég nagy a választék (ld. az Arcanumot, továbbá a helyesiras.lap.hu oldalt).

  D) Ötletek fordítóknak

  A jó fordítónak a forrásnyelvet és a célnyelvet is igen alaposan kell ismernie (utóbbit lehetőleg anyanyelvi szinten). A fordítás során igen hasznos, ma már szinte elengedhetetlen (és nem is túl drága) segédeszköz a számítógép (célszerűen internetkapcsolattal), amely nemcsak a fordítást gyorsíthatja föl jelentősen, hanem a szöveg javítását, későbbi szerkesztését is, sőt a helyesírás ellenőrzését is megkönnyíti. Az ún. fordítóprogramok általában csak nyersfordításra képesek, de vannak igen hasznos segédprogramok, fordítási memóriák - pl. SDL Trados, Star Transit, Wordfast - melyek főként ismétlődő (szak)szövegek, szövegrészek fordításakor hasznosak. Ezek sajnos elég drágák, bár a Wordfast 500 fordítási egységig (ami általában a mondatot jelenti) ingyen használható, és kompatibilis a piacvezető Tradosszal (sőt régebbi - 2002 szeptemberi - 3.35-ös verziója teljesen ingyenes). Egy hasonló ingyenes program angol nyelven az OmegaT. A MemoQ-nak is van ingyenes változata, de azzal nem kezelhetjük a korábbi fordítási memóriákat. A témáról részletesen olvashatunk angolul és magyarul a Wikipédia oldalain. Speciális internetes fórumok is segítik a fordítókat. A különféle CD-k, DVD-k tartalmát (amennyiben lehet és szabad) és az internetről letöltött anyagokat a merevlemezre másolva tovább gyorsíthatjuk a munkát. Számos igen hasznos segédeszközt, programot találhatunk a Magyarországi Fordítóirodák Egyesületének honlapján, a Segédeszközök - Segédprogramok útvonalon. Magam különösen sokat használom közülük az AutoHotkey és az IntelliWebSearch programokat.

  Ma már magyar nyelven is számos bibliai szoftver áll rendelkezésünkre, melyekkel a Biblia szövege nemcsak olvasható, hanem könnyedén kereshető (konkordancia), sőt akár sokféle szempontból tanulmányozható is. Keresztény fordítóként többek között az Arcanum régi, Biblia 5.0 nevű programját használom, amely mindhárom teljes magyar bibliafordítást tartalmazza (valamint a régi angol, német és latin fordítást meg az eredeti héber, görög szöveget), és gyorsan a megadott versre ugorhatunk vele. Ma már ez nem kapható, csak utóda, a további anyagokat is tartalmazó BibliaTéka, amelyben a mezők+szomszédos keresés sablonával lehet adott igeversre ugrani. Néhány további webhely és szoftver, melyeket hasznosnak találtam:

  E) Online Bibliák (kereséssel) és segédeszközök

 • Szentiras.hu - Több magyar bibliafordítás egy helyen, közte az 1990-ben revideált protestáns új fordítás 2014-ben javított változata(RÚF)
 • Sok (magyar) bibliafordítás egy helyen
 • Egyszerű fordítás, RÚF 2014 stb.
 • A revideált új protestáns fordítás (RÚF 2014)
 • Az új protestáns fordítás
 • A katolikus és az új protestáns fordítás
 • Károli-fordítás stb.
 • Biblehub.com - Angol fordítások, eredeti szöveg, kommentárok, lexikonok stb. széles választéka
 • Biblos.com - Angol fordítások, eredeti szöveg, kommentárok, lexikonok stb. széles választéka
 • BlueLetterBible.com - Angol fordítások, eredeti szöveg, kommentárok, lexikonok stb.
 • BibleGateway.com - Itt máshol nem szereplő angol (és magyar) fordítások is megtalálhatók

  Bibliaolvasási tervek (angolul)
  Bibliaolvasási terv - időrendben (magyarul)

  Az újszövetségi görög nyelv segédeszközei

 • A régi görög kéziratok beszknennelt képe és átirata, valamint az őket tároló múzeum neve (ld. Manuscripts)
 • A bibliaversek eredeti szövegének esetleges eltérései

  F) Letölthető (szöveges és hangos) Bibliák és bibliai szoftverek (angol, német, régi magyar stb. fordítások, eredeti szöveg, kommentárok, lexikonok, Strong-számozás mindegyik programban)

 • TheWord - Alighanem a legsokoldalúbb és legtöbb magyar (meg angol...) fordítást, kommentárt stb. tartalmazó ingyenes bibliaszoftver. Érdemes a hordozható (portable) verzióját telepíteni. Androidos mobiltelefonokra készített változata a MySword.
 • Rengeteg ingyenes anyag a TheWord programhoz (zömük konvertálható a MySword apphoz).
 • MySword modulok - Mobilra a MySword nevű Android-alkalmazást találtam a legjobbnak, amelyhez az Újszövetség kb. 17, az Ószövetség 8 magyar nyelvű fordításban tölthető le (plusz sok angol fordításban), és elérhető hozzá görög-angol és héber-angol szótár meg többféle angol bibliamagyarázat is.
 • SWORD (Crosswire Project) - morfológiai kódjai részletes információkat nyújtanak az eredeti héber/görög szavakról: igeidő, szám, személy, nem stb. Számos kezelőfelülete létezik (ezek önálló, független programok), a BPBible magyar nyelven is működik. Androidos mobiltelefonokra készített változata az And Bible.
 • Online Bible - sorközi (interlinear, tkp. szavankénti) görög-angol fordítás és jó jegyzetelési lehetőség egyszerű szövegfájlokkal.
 • E-SWORD - Sokoldalú bibliai szoftver

 • Angolul hallgatható Újszövetség egyben (kb. fél Gbyte, javasolt változat: Contemporary English Version Audio Drama New Testament, telepítés után a megfelelő mappából kivehetők az MP3-fájlok)
 • Teljes hangzó Biblia részenként
 • Egyszerű nyelvezetű angol Bibliák (bibliafordítások) olvasási szintekkel
 • Egyszerű szókincsű Biblia, bibliamagyarázat és egyéb anyagok angolul tanulóknak

  G) Matematika

 • Rengeteg matematikai segédeszköz angolul: függvények grafikonjának ábrázolása, egyenlet(rendszer) megoldása (komplex számokra is), prímtényezős felbontás (faktorizáció), deriválás, integrálás, mátrixok stb.
 • Hasonlóan nagy tudású Geogebra program választható nyelven. Ugyanitt sok minden szemléltetése
 • Mozaik segédanyagok (tankönyvek megoldásai stb.)

  H) Hasznos fájlok

 • Minta saját névjegy készítéséhez (szöveges dokumentumban, RTF)
 • Minta saját határidőnapló készítéséhez (szöveges dokumentumban, RTF)
 • Minta saját órarend készítéséhez (szöveges dokumentumban, RTF)
 • Az angol (NIV) és a magyar (új protestáns fordítású) Biblia versbeosztásának eltérései (a Károli-fordítás és az új protestáns fordítás eltérései megtalálhatók az utóbbi függelékében).

  Hargitai Róbert (www.hivo.hu), 2008.12(-2020.12.)
  Változtatás nélkül szabadon másolható a fenti forrásmegjelöléssel (letöltése ingyenes).

  További információk (kezdőlap)

  Minden emberi nézet (rendszer) tartalmaz hibákat - az enyém is. A honlapomon kifejtett nézeteim csupán szerény véleményemet tükrözik, és sok esetben a közzététel óta jelentősen változhattak (különösen ha 2020 előttiek), ezért kéretik mindent saját felelősségre olvasni és bölcsen megítélni! (Az anyagok végén a zárójeles dátum csak kisebb módosítást jelent, nem alapos felülvizsgálatot.)