Nem a szex a baj (hanem a bujaság) - Szexuális tisztaság bujaságtól égő világunkban
Joshua Harris könyvének kivonata

1. "A bujaságot egyszerűen úgy határozom meg, mint olyasmire irányuló nemi vágyat, amit Isten megtiltott. A bujaság azt jelenti, hogy vágyunk valamire, amivel nem rendelkezünk, és nem is kellene rendelkeznünk. A bujaság túlmegy a vonzódáson, a szépség értékelésén, sőt az egészséges nemi vágyon is - fontosabbá teszi ezeket a vágyakat Istennél. A bujaság az Isten által megszabott irányelveken kívül keresi a kielégülést." A Biblia szerint a nemi vágy kiélésének egyetlen helyes módja az egy férfi és egy nő (életre szóló) házasságában élvezett szexuális kapcsolat (Máté 19,1-12) - a többit Isten Igéje "paráznaságnak" nevezi, és már a tízparancsolatban is tiltja (2Mózes 20,14; vö. 22,15; 5Mózes 22,28-29; 1Korinthus 5; 6,9k; Zsidók 13,4; Róma 1,27; János 4,18; bővebben lásd A csodálatos, boldog házasság, szex, szerelem, párkapcsolat titka a Biblia szerint c. írást).

2. A bujaságból sosem elég! Sajnos, sokan rájönnek, hogy a bujaság akkor is ösztökéli őket, ha már "mindent kipróbáltak". Ami a bujaságot illeti, nincs olyan, hogy "mindent kipróbáltunk". A bujaság célja végső soron nem a szex, hanem a tiltott terület, s egyre mélyebbre tud vinni minket a perverzióban, ha átadjuk magunkat minden igényének. "Isten azt akarja, hogy megtanuljunk szentségben és tisztességben uralkodni a testünkön (lásd 1Thessz 4,3-6; Egyszerű ford.). De a bujaság (és konkrétan az önkielégítés) olyan, mint egy sárkány, amely idővel megerősödik, és egyre több táplálékot igényel. Másrészt szereti a változatosságot. Ha egyszer rászánjuk magunkat, hogy minden táplálékot megadunk neki, ami a teljes elégedettségéhez szükséges, azon kapjuk majd magunkat, hogy egyre kéjesebb gondolatokba kell merülnünk, s végül olyan helyeken keressük az élvezetet, amelyeket sosem feltételeztünk volna magunkról."

3. Mennyi bujaságot engedhetünk meg az életünkben? Az Efezus 5,3-ban ez áll: "Nyoma se legyen köztetek semmiféle szexuális bűnnek, vagy romlottságnak, se kapzsiságnak. Hiszen ezek a dolgok nem illenek Isten népéhez" (Egyszerű ford.).

4. Nemcsak a férfiak problémája, de a nőknél másképpen jelentkezik. Dr. Al Mohler egyszer megdöbbentő, ám helytálló kijelentést tett: "A férfiaknak az a kísértés, hogy átadják magukat a pornográfiának - a nőknek pedig az, hogy elkövessék a pornográfiát." Vagyis azt élvezik, ha a férfiak kívánják őket, futnak utánuk.

5. Hogyan küzdhetünk ellene? John Piper a következőket írja Future Grace (Jövőbeli kegyelem) c. könyvében: "A tűz ellen tűzzel kell küzdenünk. A bujaság örömeinek tüzét Isten örömeinek tüzével kell kioltanunk. Ha a bujaság tüzét pusztán tilalmakkal és fenyegetésekkel próbáljuk eloltani - Jézus legszörnyűbb figyelmeztetéseit is beleértve -, kudarcot vallunk. A nagyobb boldogság biztos ígéretével kell kioltanunk. Hadd nyelje el a bujaság örömének pislákoló lángját a szent megelégülés lángkévéje."

6. Amikor John Wesley, a híres evangélista a teológián tanult, egyik levelében megkérte anyját, Susanna(h) Wesleyt, hogy írja le világosan, mi a bűn. Talán annak fölsorolására vágyott, hogy mit szabad és mit nem. Anyja azonban sokkal jobbat adott neki. Válaszában ezt írta: "Kövesd ezt a szabályt: ami gyengíti értelmedet, csökkenti lelkiismereted érzékenységét, elhomályosítja benned Isten tudatát, vagy elveszi a lelki dolgok ízét; vagyis ami növeli tested erejét és hatalmát az elméd felett, számodra bűn az, bármilyen ártatlan legyen is önmagában."

7. Kössük föl a kardunkat: Tanuljunk igeverseket, kísértés esetén ismételgessük őket (a Sátán hazugságaival szemben) - pl. Mt 5,8.29k; Róm 8,6; 13,14; 14,12; 1Kor 6,18-20; Gal 6,7k; Ef 5,3; Kol 3,5k; 1Thessz 4,3-6; 2Tim 2,22; Zsid 12,6; Jak 1,15; Jób 31,1.11k; Zsolt 11,7; 16,11; 84,11-13; 101,3; 119,9-11; Péld 5,3-5.8-11; 6,25-27; 19,23; Ézs 33,17; JSir 3,24-26.

8. Létesítsünk valakivel számadó viszonyt: Keressünk egy közeli lelki barátot, akinek rendszeresen számot adunk az életünkről. Ez a tartós győzelemhez szinte elengedhetetlen, és nemcsak e téren hasznos. Nélkülözhetetlen az is, hogy egy biblikus gyülekezet felelősséget vállaló tagjai legyünk, rendszeresen gyakorolva a közösséget testvéreinkkel.

9. Thomas Watson írta egyszer: "Az istenfélő ember nem megy el addig, amíg elmehetne, nehogy messzebbre menjen, mint kellene."

10. Hét ötlet az internetes pornóval szemben: 1. Állapítsd meg, mi vezet nálad a bujaság interneten keresztüli kiéléséhez. 2. Döntsd el, hogy semmilyen technikai kényelem nem éri meg, hogy vétkezz Isten ellen. 3. Vizsgáld meg, milyen lelkülettel böngészel, és mennyi időt töltesz a neten. 4. Legyen egy számadó társad, aki következetesen rákérdez az internetezésedre. 5. Definiáld újra, hol a "határ" (nem lehet a szakadék szélén). 6. A webszűrő, blokkoló és számadást segítő programokat ne az egyetlen védelmi vonalként használd. (Magam régóta megelégedéssel használom és másoknak is ajánlom a Blue Coat K9 Web Protection nevű programját, mellyel figyelemmel kísérhetjük vagy adott időszakokban letilthatjuk gyermekeink internetezését, valamint egész finoman beállíthatjuk, milyen jellegű - pl. [homo]szexuális, hacker stb. - tartalmak ne jelenhessenek meg a monitorukon [vagy éppen a sajátunkon]. Akinek nagyobb kísértést jelent ez a terület, az a program jelszavát, amely lehetővé teszi a letiltott oldalak vagy időszak engedélyezését, rábízhatja pl. a házastársára vagy valaki másra.) 7. Akkor küzdj a legkeményebben e bűn ellen, amikor erősnek érzed magad (1Kor 10,12k; Károli).

11. A bűnbánat útja:1. Imádkozz. 2. Azonosítsd a bűnt (indíték, tévhit/hazugság). 3. Ragadd meg az evangéliumot (bűnbánat). 4. Tégy lépéseket a bűn abbahagyása érdekében (idevágó igék, magatartás megváltoztatása, bocsánatkérés, jóvátétel). 5. Bűnödet helyettesítsd igazsággal (krisztusi gondolatok és tettek). 6. Keresd a közösséget mint a kegyelem eszközét (bűnvallás, számadás). 7. Ismételj (1-5: naponta; 6: rendszeresen).

12. Amint a Journal of American Medical Association Psychiatry pszichiátriai szakfolyóirat 2014. júliusi számában megjelent, a pornográfia rendszeres "fogyasztása" strukturális agykárosodást okoz: minél többet él valaki a pornóval, annál inkább csökken nála a szürkeállomány, az agysejtek kapcsolódása és az agytevékenység. Lásd itt és itt. Lásd még a Homoszexualitás a Biblia és a tudomány fényében - Bűn, betegség vagy alternatív életmód? és az Egyházfegyelem a reformátoroknál, a protestáns hitvallási iratokban, a mai gyakorlatban és a Bibliában c. írásokat.

Hargitai Róbert (www.hivo.hu), 2007.12-2016.02.
Változtatás nélkül szabadon másolható a fenti forrásmegjelöléssel (letöltése ingyenes).

További információk (kezdőlap)