Változások - A honlapomon található írások eredete és fontosabb változásai

2005 elején honlapom csak Az "ismeretlen" evangélium és A lelki fejlődés szakaszai c. írásokat tartalmazta.

Az apróbb változások nyomon követhetők a fájlok utolsó módosításának pontos időpontja alapján, valamint a komolyabb szövegszerkesztők (pl. OpenOffice.org, MS Word) dokumentumokat összehasonlító funkciója segítségével.

Régi arculat

2005. február 12.

Wynkoop "A wesleyánus-arminiánus teológia alapjai" c. könyvét összefoglaltam a "Mi üdvözít: Isten eleve elrendelése, az egyházi keresztelés, illetve más cselekedetek vagy a Krisztusba vetett hit?" c. írásban, továbbá a 17. Végkifejlet levelemből föltettem honlapomra az alábbi írásokat:

Wesley János élete és tanítása

Mennyire kell egységesnek lenniük a hívőknek?

A szentségmozgalom hazánkban

Szabad akaratunkból megszerezhetjük és elveszíthetjük-e az üdvösségünket?

2005. február 26.

A meglévő írások kisebb módosítása mellett megfogalmaztam egy írást hitünk személyes megéléséről, a Végkifejlet 17-ből föltettem honlapomra a "Pszichológia a mérlegen"-t, valamint főként korábbi Végkifejlet leveleimből merítve összeállítottam az alábbiakat:

Szentség a gyakorlatban

Keresztény-e, aki szándékosan vétkezik?

A szegénységről és az áldozatvállalásról

Miben engedelmeskedjen a feleség férjének, és miben ne?

Irodalom

Magamról

2005. 03. (lezárás és feltöltés: ápr. 11.)

Kivonatos fordítást készítettem Wesley "A keresztény tökéletesség világos leírása" c. művéről.

Lefordítottam Wesley "A kis csoportok szabályai" c. írását (ld. Wesley tanítványi csoportjai).

Föltettem a honlapomra Molnár Krisztina levelét ("Kedveseim!"), mely a szegénységről, az anyagiakról és az áldásteológiáról szól.

Változtattam a feleség engedelmességével kapcsolatos álláspontomon, valamint az erről szóló írás elején (1-4. pont) és végén (13-15. pont).

Újabb forrásokkal egészítettem ki az irodalomjegyzéket.

Néhány meglévő írás kisebb módosítása mellett változtattam a "Keresztény ember vétkezhet-e szándékosan?" c. írás végén (23-24. pont) és címén, elsősorban Wesley XIX. prédikációjának II.2. pontja alapján - ez a változás kisebb mértékben Az "ismeretlen" evangélium c. írást is érintette.

Megírtam a változásokat rögzítő jelen dokumentumot.

2005. 04. (lezárás és feltöltés: máj. 3.)

Wesley "A kis csoportok szabályai" c. írását felhasználva megfogalmaztam egy komoly keresztényeknek szóló FELHÍVÁST.

"A kereszténység tegnap és ma" címmel írtam egy nagyobb tanulmányt a keresztény felekezetek kialakulásáról, összehasonlításáról és kritikájáról

Egy rövid írásban utaltam Wesleynek a tiszta szemről, a szegénységről és a "kincsgyűjtésről" szóló prédikációjára (Mt 6,19-23)

A "Szentség a gyakorlatban" c. írás 6. pontját kiegészítve írtam a minimálbérre bejelentett, de többet kézhez kapó alkalmazottak helyzetéről.

2005. 05. (lezárás és feltöltés: jún. 29.)

Írtam egy rövid összegzést Studd Károly életéről, és kivonatosan magyarra fordítottam "A csokoládévitéz, avagy A hősiesség - a kereszténység elveszett akkordja" c. írását.

Megírtam és angolra fordítottam egy rövid cikket a "Személyes evangelizációról" és annak "szendvicsemberes" módjáról.

Saját szavaimmal személyes imádságként fogalmaztam meg a Miatyánkot, az Úr imádságát.

Lefordítottam angolra a kezdőlapot, a FELHÍVÁSOMAT, "Az 'ismeretlen' evangéliumot", az "Irodalmat" és a "Magamról" szóló anyagot.

Néhány meglévő írás kisebb módosítása mellett kiegészítettem a "Keresztény ember vétkezhet-e szándékosan?" c. írás végét (24. pont).

2005. 06. (lezárás és feltöltés: júl. 31.)

Néhány meglévő írás kisebb módosítása mellett kiegészítettem a "Studd Károly élete" c. írást.

Kiegészítettem a "Szentség a gyakorlatban" c. írás 6. pontját, és írtam hozzá egy újabb (13.) bekezdést.

2005. 07. (lezárás és feltöltés: aug. 19.)

Néhány meglévő írás kisebb módosítása mellett kiegészítettem a feleség engedelmességéről szóló írás 2. bekezdését (b pont).

Kiegészítettem és 3 részre osztottam a "Szentség a gyakorlatban" c. írás 6. pontját.

Kiegészítettem a szándékos bűnről szóló írás 22. pontját (a Mt 18-cal kapcsolatban).

2005. 10. (lezárás és feltöltés: nov. 1.)

Megírtam "A bűn és a szenvedés problémája - A jólét vagy a szentség teológiája igaz?" c. cikket.

Néhány meglévő írás kisebb módosítása mellett "A kereszténység tegnap és ma" c. írást kiegészítettem a más keresztény és nem keresztény vallási irányzatokról szóló IV., V. és VI. fejezettel, valamint a Darbyval kapcsolatos III.A.3.b ponttal, a Hit Gyülekezetéről és más karizmatikusokról szóló résszel (III.E.7-8) és a Következtetések 1.a pontjával.

Föltettem a honlapomra Wesley 28. prédikációját, amely a tiszta szemről, a szegénységről és a "kincsgyűjtésről" szól (Mt 6,19-23).

Kiegészítettem a "Szentség a gyakorlatban" c. írás 6.c. pontját.

A személyes evangelizációról szóló cikket kiegészítettem az új táblám bemutatásával és néhány további gondolattal.

2005. 12. (lezárás és feltöltés: dec. 30.)

Megírtam az "Úgy élünk, mint Krisztus", "A római és a korinthusi szentek", valamint a "Veress Ernő erdélyi baptista lelkipásztor élete" c. cikkeket.

Néhány meglévő írás kisebb módosítása mellett változtattam "Az 'ismeretlen' evangélium" c. íráson.

2006. 03. (lezárás és feltöltés: márc. 27.)

Jelentősen kiegészítettem és átírtam "A szentségmozgalom hazánkban" c. cikket, melynek "A teljes megszentelődés értelmezése a szentségmozgalom hazai ágaiban" címet adtam.

Néhány meglévő írás kisebb módosítása mellett kissé átírtam, valamint egy II. és III. résszel egészítettem ki a "Szabad akaratunkból megszerezhetjük és elveszíthetjük-e az üdvösségünket?" c. cikket.

Jelentősen kibővítettem a "Mennyire kell egységesnek lenniük a hívőknek?" c. írás 6. pontját.

2006. 04. (lezárás és feltöltés: ápr. 13.)

Jelentősen átalakítottam a kezdőlapot, fölvéve rá a nemrég elkészült www.szentelet.hu weblapon található Wesley-prédikációk linkjeit is.

Néhány meglévő írás kisebb módosítása mellett megírtam a "Wesley tanításának megkülönböztető jegyei és értékelésük" c. cikket.

2006. 06. (lezárás és feltöltés: jún. 30.)

Megírtam a "Jób, a feddhetetlen szenvedő", "Missziós tapasztalatok Etiópiában" és a "Mi a közös bennük" c. cikkeket, valamint Wesley 34-36., 49., 50. és 51. prédikációjának kivonatait.

Jelentősen kiegészítettem a Wesley tanításának megkülönböztető jegyeiről szóló írást (többek között a 38-39., 37. és 48., valamint az előző pontban felsorolt prédikációk rövid kivonatával).

Kiegészítettem a szándékos bűnről (kül. 2. és 9. pont) és az üdvösség elveszíthetőségéről (kül. II.3.b, 7., III.6. pontok) írt cikkeket.

Néhány további írás kisebb módosítása mellett a Szent Szellem, szellemi stb. szavakat a Szentlélek, lelki stb. szavakkal helyettesítettem (ld. a "Magamról" szóló írás végén található megjegyzést).

2006. 08. (lezárás és feltöltés: aug. 25.)

Megírtam első prédikációmat és a "Bevezetés a wesleyánus teológiába" c. írást.

Néhány további írás kisebb módosítása mellett a feleség engedelmességéről szóló írás 2. pontját kiegészítettem egy c. ponttal.

2006. 11. (lezárás és feltöltés: nov. 20.)

Megírtam a John Wesley csoportjairól szóló írást.

A felhívásom lényegét a kezdőlapra tettem, külön oldalon helyeztem el a Wesley-féle kis csoportok szabályait (kcsszab.htm), és töröltem az ezeket együttesen tartalmazó régi FELHÍVÁS oldalát (felhiv.htm).

Néhány további írás (különösen az Irodalom) kisebb változtatása mellett egy 9. ponttal egészítettem ki az 1. prédikációm végét.

2007. 01. (lezárás és feltöltés: jan. 22.)

Lefordítottam angolból a számot adó viszonyban használható kérdéseket.

Kissé átdolgoztam Wesley keresztény tökéletességről szóló írását: tartalomjegyzékkel és helyenként saját összefoglalásokkal, vázlatokkal egészítettem ki, illetve további részleteket fordítottam belőle (különösen 3., 6., 8. rész, 25. rész 23. és 28. kérdése).

Lefordítottam angolra a John Wesley csoportjairól szóló írást.

Néhány további írás kisebb változtatása mellett kibővítettem az elbukásról szóló cikk I.1. és II.8. pontjának végét, valamint kiegészítettem az I.5. és II.9. ponttal.

A kezdőlap(ok) kivételével mindegyik írásból kivettem az e-mail címemet, viszont kiegészítettem őket az első megfogalmazásuk dátumával.

2007. 05. (lezárás és feltöltés: máj. 14.)

Megírtam az Ébredés tegnap és ma, A walesi ébredés, valamint Az imádság erkölcsi alapja és feltételei c. cikkeket.

Néhány további írás kisebb változtatása mellett "Utószót" (G. pont) írtam a Mi által üdvözülünk...? c. cikkhez, valamint egy b. ponttal egészítettem ki a Wesley tanításának megkülönböztető jegyeiről szóló írás I.3. pontját és a Szentség a gyakorlatban c. cikk 10. pontját (az előbbi cikk elejét is kibővítettem).

2007. 11. (lezárás és feltöltés: nov. 26.)

Elkészítettem A szeretet teológiája, a Kapcsolati szentség és a Nem a szex a baj (hanem a kéjvágy) c. írásokat.

Néhány további írás (pl. Ébredés tegnap és ma, 4-5.; A szegénységről és az áldozatvállalásról, 17.) kisebb változtatása mellett egy b. ponttal egészítettem ki a szándékos bűnről szóló írás 22. pontját, továbbá néhány szóval a 23. pontját.

2007. 12. (lezárás és feltöltés: dec. 26.)

Elkészítettem a Néhány idézet Wesley Jánostól c. írást.

Néhány további írás kisebb változtatása mellett jelentősen kiegészítettem a Szentség a gyakorlatban c. cikk. 6.b. pontját.

2008. 11. (lezárás és feltöltés: dec. 1.)

Elkészítettem a Gondolatok Wesleytől, a Bibliai igék a szentség, tisztaság, tökéletesség témájáról és a "Velem (nem) tettétek!" c. írást.

Kissé módosítottam a kezdőlapot, beleértve a Sréter Ferenccel kapcsolatos anyagokra mutató linket is.

Néhány további írás kisebb változtatása mellett a A kereszténység tegnap és ma c. cikk III.A.3. pontját kiegészítettem egy c. ponttal, a Szabad akaratunkból megszerezhetjük és elveszíthetjük-e az üdvösségünket? c. írás II. részét pedig egy 10. ponttal.

2008. 12. (lezárás és feltöltés: jan. 7.)

Elkészítettem a következő írásokat: Bibliai igék a szegénység, gazdagság, vagyon, pénz témájáról; Hogyan telhetünk meg Szentlélekkel? - A teljes megszentelődés útja; A puritánok és evangéliumhirdetésük; Eleve elrendelés a reformátoroknál és a protestáns hitvallási iratokban; Egyházfegyelem a reformátoroknál és a protestáns hitvallási iratokban; Ötletek, segédeszközök fordítók, tanárok és mások részére, köztük Az angol (NIV) és az új protestáns fordítású Biblia versbeosztásának eltérései.

Néhány további írás kisebb változtatása mellett kiegészítettem a feleségek engedelmességéről szóló írás 15. pontját, továbbá egy 18. és 19. pontot csatoltam A szegénységről és az áldozatvállalásról c. íráshoz, valamint egy 9. pontot a hívők egységéről szóló íráshoz.

2009. 08. (lezárás és feltöltés: szept. 5.)

Elkészítettem a következő írásokat: Teljes megszentelődés Luther és Kálvin írásaiban és Kálvin János teológiája.

Néhány további írás kisebb változtatása mellett b-f. pontokkal egészítettem ki a feleségek engedelmességéről szóló írás 1. pontját; kibővítettem a Szabad akaratunkból megszerezhetjük és elveszíthetjük-e az üdvösségünket? c. írás I.2. pontját, és hozzátettem a II.11. pontot; egy 6. ponttal egészítettem ki a Mi által üdvözülünk...? c. cikk G) részét, további tippeket írtam az Ötletek, segédeszközök fordítók, tanárok és mások részére c. gyűjteménybe, valamint nagy fájlokban is közzétettem az összetartozó cikkek egyben kereshető gyűjteményeit (Szentség, Wesley, Személyesség, szegénység, egyéb).

2009. 10. (lezárás és feltöltés: nov. 11.)

Elkészítettem a Fritz Berger élete és tanítása - Isten kegyelméből lehetséges a hívők tökéletessége c. cikket.

A Szabad akaratunkból megszerezhetjük és elveszíthetjük-e az üdvösségünket? c. írás I. részét kiegészítettem egy 0. ponttal, a III. részét egy 4.b. és 4.c. ponttal, és a III. rész 7-10. pontja az új IV. rész 2-5. pontjába került, melyhez egy új 1. pontot is írtam.

Néhány további írás kisebb változtatása mellett átrendeztem a kezdőlapot (különösen a Szentség részét), további igéket írtam a Bibliai igék a szentség... témájáról c. cikkbe, továbbá több módosítás mellett 18-19. pontokkal egészítettem ki Az "ismeretlen" evangélium c. írást, és töröltem a végéről a Wesley-idézetet.

2010. 02. (lezárás és feltöltés: febr. 20.)

Elkészítettem a New Headway Intermediate SE Student's Book szólistáit (WordsHWI), és kissé módosítottam néhány írást.

2010. 03. (lezárás és feltöltés: márc. 23.)

Jelentősen kiegészítettem az Ötletek, segédeszközök fordítók, tanárok és mások részére c. írás 0., vállalkozásról szóló részét, valamint javítottam a New Headway Intermediate SE Student's Book szólistáit (WordsHWI), elmentve benne a fonetikus betűtípus adatait, jelentősen növelve méretét, és kissé kiegészítettem a magamról szóló írást.

2010. 04. (lezárás és feltöltés: ápr. 30.)

Kisebb módosításokat hajtottam végre néhány cikken, és feltöltöttem a Google webmestereszközök használatához szükséges fájlt.

2010. 05. (lezárás és feltöltés: jún. 9.)

Kisebb módosításokat hajtottam végre az "ismeretlen" evangéliumról meg a feleségek engedelmességéről szóló cikken és az Ötletek, segédeszközök fordítók, tanárok és mások részére c. íráson, valamint a New Headway Intermediate SE Student's Book szólistáin (WordsHWI), ld. itt is.

2011. 01. (lezárás és feltöltés: jan. 13.)

Néhány további írás kisebb változtatása mellett elkészítettem a következő cikkeket: Isten döbbenetes kegyelme és szentsége, A tanítvány kézikönyve, Teremtés, de hogyan? - evolúció, értelmes tervezés, a Föld kora és története.

2011. 03. (lezárás és feltöltés: márc. 10.)

Néhány további írás kisebb változtatása mellett elkészítettem A Mennyei Lovagregény - Életünk kalandos utazás szerelmes Istenünkkel c. cikket, és három új ponttal egészítettem ki a szegénységről szóló írást.

2011. 09. (lezárás és feltöltés: szept. 27.)

Elkészítettem a Kovács Géza (1925-) baptista lelkipásztor életének tanulságai és a Lányok és fiúk kapcsolata, eltérései, nevelése, szexualitása c. cikkeket. Néhány további írás kisebb változtatása mellett módosítottam az Az "ismeretlen" evangélium, Wesley tanításának megkülönböztető jegyei és az Ötletek, segédeszközök fordítók, tanulók, tanárok és mások részére c. írásokat, valamint egy bevezető idézettel egészítettem ki A szegénységről és az áldozatvállalásról szóló írást. Feltöltöttem továbbá két Excel-táblázatot példaként a "szigorú számadású nyomtatványok" űrlapjára és a bevételi nyilvántartást (pénztárkönyvet) helyettesítő megoldásra (lásd Ötletek).

2011. 10. (lezárás és feltöltés: okt. 5.)

Lányommal elkészítettük Charles Studd "A csokoládévitéz, avagy A hősiesség - a kereszténység elveszett akkordja" c. írásának teljes fordítását.

2011. 12. (lezárás és feltöltés: dec. 15.)

Néhány további írás kisebb változtatása mellett elkészítettem A Biblia - Isten Igéje, a Szentírás páratlanul egyedi tulajdonságai, keletkezése, védelme c. cikket és "A karácsony jelentősége a Biblia fényében" c. szórólapot.

2012. 02. (lezárás és feltöltés: febr. 22.)

Néhány további írás kisebb változtatása mellett elkészítettem a "Kegyelemtől megragadva, a Kegyelem és szentség - Isten határtalan, mégis kiegyensúlyozott kegyelme, az Istenfélelem - A félelem egyetlen egészséges fajtája, mely elűzi az emberi félelmet és a Házassági konfliktusok megelőzése és kezelése c. írásokat.

2012. 04. (lezárás és feltöltés: ápr. 17.)

Néhány írás kisebb változtatása mellett elkészítettem a Jézus Krisztus egyedi személye a Biblia és az ószövetségi próféciák fényében c. írást.

2012. 06. (lezárás és feltöltés: jún. 21.)

Néhány írás kisebb változtatása mellett elkészítettem a Kegyelemből, hit által és A lelki fejlődés lépcsőfokai c. írást.

2012. 12. (lezárás és feltöltés: dec. 22.)

Honlapom arculatának újratervezése és néhány írás kisebb változtatása mellett elkészítettem A 6000 leggyakoribb angol szó (kiejtéssel, jelentéssel) és Az angol kiejtés szabályai - Rules of English Pronunciation c. anyagokat. Az Ötletek, segédeszközök tanulók, tanárok, fordítók, lektorok és mások részére c. írás A) pontját külön helyeztem el a Vállalkozás, szellemi szabadfoglalkozás c. anyagban.

2013. 01. (lezárás és feltöltés: febr. 5.)

Néhány írás kisebb változtatása mellett elkészítettem az A.W. Tozer életrajzi kivonata és néhány gondolata és a Házasságra elégségest? c. írást, továbbá A 6000 leggyakoribb angol szó (kiejtéssel, jelentéssel) c. anyagot kiegészítettem a hiányzó jelentésekkel és kiejtésekkel, kiszűrve belőle néhány fölösleges és/vagy oda nem illő szót.

2013. 03. (lezárás és feltöltés: ápr. 5.)

Néhány anyag kisebb változtatása mellett elkészítettem a Böjt a Bibliában és a keresztény gyakorlatban és az Egyszerű nyelvezetű angol bibliafordítások olvasási szintekkel c. írásokat.

2013. 06-07. (lezárás és feltöltés: júl. 13., 18.)

Néhány anyag kisebb változtatása mellett elkészítettem Az evolúció, lemeztektonika, őslénytan és ősrobbanás hagyományos elméleteinek alternatívái c. írást.

2013. 08-09. (lezárás és feltöltés: aug. 3., 31.)

Néhány írás kisebb változtatása mellett elkészítettem a New Headway Advanced Student's Book szólistáit (WordsHWA), és módosítottam Az angol kiejtés szabályai c. írást (különösen az összetett szavak hangsúlyozását illetően).

2014. 03. (lezárás és feltöltés: márc. 14.)

Néhány írás kisebb változtatása mellett elkészítettem Spener "Pia desideria" (Kegyes kívánságok) c. könyvének rövid összegzése és A keresztény gyermeknevelés elmélete és gyakorlata egy példás családnál c. írást.

2014. 08. (lezárás és feltöltés: aug. 13.)

Csak keveset változtattam néhány íráson.

2014. 09-10. (lezárás és feltöltés: okt. 6., 16.)

Néhány írás kisebb változtatása mellett elkészítettem A kiválóbb út c. írást, és jelentősen módosítottam a Szabad akaratunkból megszerezhetjük és elveszíthetjük-e az üdvösségünket? c. cikket.

2014. 12. (lezárás és feltöltés: dec. 31.)

Néhány írás kisebb változtatása mellett elkészítettem A karácsony és az advent jelentősége a Biblia és a szeretet fényében c. írást.

2015. 02. (lezárás és feltöltés: febr. 23. és 27.)

Néhány írás kisebb változtatása mellett elkészítettem A teljes evangélium Pál apostol Római levele szerint - Az ép elméjű és lelkű keresztény (hangzó formában is), a Csendes tétlenség vagy cselekvő hit? - A kvietizmus a Biblia fényében és a Hangzó ige c. írásokat, valamint föltettem Wesley prédikációit, melyek régebben a szentelet.hu oldalon voltak.

2015. 03. (lezárás és feltöltés: márc. 9.)

Néhány írás kisebb változtatása mellett elkészítettem A szüntelen öröm, békesség, boldogság titka - Pál apostol második korinthusi levele alapján c. írást (hangzó formában is). Ezt és az "evangélium" két összefoglalását PDF-ben is föltettem.

2015. 04. (lezárás és feltöltés: ápr. 4.)

Egy-két írás kisebb változtatása mellett elkészítettem A húsvét jelentősége a Biblia és a szeretet fényében c. írást.

2015. 05. (lezárás és feltöltés: máj. 23.)

Egy-két írás kisebb változtatása mellett jelentősen kibővítettem az Egyházfegyelem a reformátoroknál, a protestáns hitvallási iratokban, a mai gyakorlatban és a Bibliában MP3 c. cikket, és elkészítettem a Bűn-e a dohányzás? - Dohányozhat-e a hívő ember függőség nélkül? c. írást.

2015. 06. (lezárás és feltöltés: jún. 17. és 19.)

Néhány írás kisebb változtatása mellett elkészítettem A csodálatos, boldog házasság, szex, szerelem, párkapcsolat titka a Biblia szerint és a Tökéletes volt-e John Wesley; voltak-e tévedései, hibái, bűnei? c. cikkeket, továbbá jelentősen kibővítettem az Egyházfegyelem a reformátoroknál, a protestáns hitvallási iratokban, a mai gyakorlatban és a Bibliában és a Bűn-e a dohányzás? - Dohányozhat-e a hívő ember függőségben vagy anélkül? c. írásokat.

2015. 07. (lezárás és feltöltés: júl. 09.)

Néhány írást kissé módosítottam.

2015. 08. (lezárás és feltöltés: aug. 08. és 13.)

Néhány írást kissé módosítottam.

2015. 09. (lezárás és feltöltés: aug. 28., szept. 2., 12., 16.)

Néhány írás - köztük Az "ismeretlen" és a teljes evangélium - módosításán kívül elkészítettem a Keresztény válasz az új ateisták kihívásaira - Új ateizmus a tisztességes tudomány fényében, A megtévesztés iskolapéldája: homoszexualitás a Biblia és a tudomány fényében - Bűn, betegség, baj vagy egyenrangú alternatíva?, a Pokol és Sátán mint létező valóság a Biblia és a tapasztalat szerint és az Ébredés ma - Világszerte futótűzként terjed az evangélium! c. cikkeket, valamint az eligazodást segítő oldalt.

2015. 10. (lezárás és feltöltés: okt. 3., 6.)

Néhány írás kisebb változtatása mellett elkészítettem a Miért nem kéne átengednünk a lélektani problémák zömének kezelését a világi pszichológiának? c. cikket.

2016. 02. (lezárás és feltöltés: febr. 24.)

Jó néhány írás kisebb változtatása mellett elkészítettem a Határaink: a felelősségteljes, érett és fegyelmezett szeretet elsajátítása, a Végítélet és ítélkezés és az Okkultizmus, ezotéria, természetgyógyászat és lelkigondozásuk biblikusan - Mi a valóban ördögi bűn? c. cikkeket, és jelentősen kiegészítettem a Miért nem kéne átengednünk a lélektani problémák zömének kezelését a világi pszichológiának? c. írás 1. pontját.

2016. 05. (lezárás és feltöltés: máj. 20., 21., 23.)

Több írás kisebb változtatása mellett elkészítettem Az evangélium (jó hír) röviden, A keresztény tökéletesség útja és az igazi pap/ság/ a Zsidókhoz írt levél szerint - rettentő figyelmeztetés vagy bátorítás? és az Öreg Föld és/vagy hatnapos teremtés? - Egy bibliahű alternatív megközelítés c. cikkeket, és jelentősen kiegészítettem a Miért nem kéne átengednünk a lélektani problémák zömének kezelését a világi pszichológiának? és a Szabad akaratunkból megszerezhetjük és elveszíthetjük-e az üdvösségünket? c. írások 1. pontját.

2016. 10. (lezárás és feltöltés: okt. 19., 22., 26.)

Több írás kisebb változtatása mellett elkészítettem a Katolikus vagy protestáns - Melyik egyháznak/felekezetnek van igaza? c. cikket.

2016. 11. (lezárás és feltöltés: nov. 26.)

Érdemben módosítottam a dohányzásról szóló cikket, és fontos megjegyzéssel egészítettem ki a honlapomat (index.html, ld. a végét) Tapolyai Emőke anyagait illetően (szabadon.com).

2017. 04. (lezárás és feltöltés: ápr. 21.)

Néhány írás kisebb változtatása mellett elkészítettem a Ki a szerelmed? c. cikket, és egy megjegyzést írtam a honlapom szinte összes cikkének végére.

2017. 06. (lezárás és feltöltés: jún. 12.)

Néhány írás kisebb változtatása mellett elkészítettem a Rendhagyó igék (majd)nem teljes listája kiejtéssel c. anyagot.

2017. 07. (lezárás és feltöltés: aug. 3.)

Minden oldalt kiegészítettem a következő figyelmeztetéssel: A honlapomon kifejtett nézeteim csupán szerény véleményemet tükrözik, és sok esetben a közzététel óta jelentősen változtak, ezért kéretik mindent saját felelősségre olvasni és bölcsen megítélni!

2017. 11. (lezárás és feltöltés: nov. 24.)

Csupán kisebb változtatások történtek

2020. 12. (lezárás és feltöltés: dec. 10., 11., 16.)

Több kisebb-nagyobb módosítás mellett elkészítettem a következő anyagokat: A Biblia ihletettsége, tévedhetetlensége, tekintélye és értelmezése Jézus és apostolai szerint; A keresztény élet négy alappillére - Két tartalom, két valóság; Igaz lelkiség - Hogyan éljünk Jézusért pillanatról pillanatra? (Francis Schaeffer könyveinek "kivonatai"); UrunkNemzetsege.xls (Excel-táblázat.

2021. 09. (lezárás és feltöltés: szept. 3.)

Kisebb módosításokat hajtottam végre többek között az alábbi anyagokon: A Biblia ihletettsége, tévedhetetlensége, tekintélye és értelmezése Jézus és apostolai szerint; A keresztény élet négy alappillére - Két tartalom, két valóság; Igaz lelkiség - Hogyan éljünk Jézusért pillanatról pillanatra? (Francis Schaeffer könyveinek "kivonatai"); UrunkNemzetsege.xls (Excel-táblázat.

2022. 08. (lezárás és feltöltés: aug. 18.)

Néhány írás kisebb módosítása mellett elkészítettem a következő anyagokat: Biblikus gyülekezetvezetés - A több presbiter (és diakónus) vezette, lényegében független gyülekezetek egyházkormányzási mintája és következményei: út a keresztény egyház egysége és az ébredés felé (PDF formátumú könyv); Holtig hű házasság - Válás és újraházasodás a Biblia szerint (PDF formátumú tanulmány); valamint jelentősen kiegészítettem A csodálatos, boldog házasság, szex, szerelem, párkapcsolat titka a Biblia szerint c. írásomat.

Hargitai Róbert (www.hivo.hu), 2005.03-2022.08.18.
Változtatás nélkül szabadon másolható a fenti forrásmegjelöléssel (letöltése ingyenes).

További információk (kezdőlap)

Minden emberi nézet (rendszer) tartalmaz hibákat - az enyém is. A honlapomon kifejtett nézeteim sok esetben a közzététel óta jelentősen változhattak (különösen ha 2020 előttiek), ezért kéretik mindent saját felelősségre olvasni és bölcsen megítélni! (Az anyagok végén a zárójeles dátum csak kisebb módosítást jelent, nem alapos felülvizsgálatot.)